Algemene voorwaarden en regels hondenschool Comeby

Werkwijze:  

Op hondenschool Comeby wordt getraind op een positieve manier zonder pijn, schrik of dwang. Om die reden wordt fysiek of psychologisch geweld naar uw hond wordt niet toegestaan.Wij maken daarom ook absoluut geen gebruik van slipketting, anti-trektuig, flexilijn of andere corrigerende middelen. 

Algemene regels met betrekking tot de trainingen:

Het deelnemen aan een cursus, privéles of workshop en het betreden van de trainingslocatie is geheel op eigen risico.

Hondenschool Comeby is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en / of hond wordt aangericht/opgelopen op of rond de trainingslocatie.

U zorgt zelf voor een normale halsband, tuig met een riem van 2 meter, voldoende beloningsvoer, een speeltje zonder piep, passende kleding, poepzakjes.

Er is één begeleider bij de hond tijdens de cursus.

De minimale leeftijd van de begeleider is 18 jaar, tenzij anders met de instructeur is afgesproken.

U heeft uw hond voorafgaand aan de cursus uitgelaten. Dat kan aan de overkant van de weg bij de trainingslocatie.

Wij verzoeken u ongelukjes op het terrein zelf op te ruimen, wilt u daarom voor hondenpoepzakjes zorgen?

In geval van twijfel aangaande de gezondheid van uw hond verzoeken wij u vooraf telefonisch overleg te plegen. Kennelhoest, soms diaree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden. In verband met besmettingsrisico zijn zieke honden niet welkom op de training. U als begeleider mag wel komen om niets van de lesstof te hoeven missen.

De honden blijven aangelijnd tenzij de instructeur anders bepaalt.

De honden laten we niet aan de lijn kennismaken met andere honden.

Wilt u zorgen op tijd aanwezig te zijn, minimaal 5 minuten voor de les begint.

Parkeren kunt u op de parkeerplaatsen voor de trainingslocatie.

Roken is niet toegestaan.

Filmen zonder vooraf toestemming is niet toegestaan.

Inschrijving- en betalingsvoorwaarden cursus/workshop

Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door hondenschool Comeby eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.

Inschrijving voor een cursus gebeurt middels een inschrijfformulier en wordt ingeleverd bij Comeby.

Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling!

Cursist dient WA verzekerd te zijn.

Betaling dient contant, per pin of per bankoverschrijving plaats te vinden vóor  de eerste les.

Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

Inschrijving- en betalingsvoorwaarden privé les

Inschrijving voor privé lessen gebeurt middels het  inschrijfformulier  op de website www.comeby.nl .

Privé lessen worden afgenomen in afspraken van minimaal 4 lessen. Inschrijving voor privé lessen verplicht tot betaling van 4 lessen!

Cursist dient WA verzekerd te zijn.

Betaling dient contant, per pin of per bankoverschrijving plaats te vinden vóor de eerste les.

Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door hondenschool Comeby eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.

Afmelden van les door cursist

Cursist dient minimaal 48 uur van te voren de afspraak te annuleren.

Bij een afspraak op de maandag dient cursist uiterlijk de donderdag vooraf zicht af te melden.

Bij te laat afmelden wordt de volledige les in rekening gebracht.

 

Annulering cursus

Annulering van de workshop/cursus of privé lessen kan alleen schriftelijk, per mail info@comeby.nl

Betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd tenzij er bijzondere omstandigheden zijn wat in overleg besproken kan worden.

Het niet volgen van de cursus of een deel ervan is geen reden tot restitutie.

Afmelden van lessen

Bij extreme weersomstandigheden kan Comeby besluiten de les te annuleren. De les wordt dan doorgeschoven naar een ander tijdstip. Lessen die door Comeby worden afgezegd, kunnen altijd worden ingehaald.